Ceník a platební podmínky Guffoo

Ceny jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné od 1.1.2005. Nedílnou součástí tohoto ceníku Guffoo jsou Obchodní podmínky používání Guffoo.

Ceník základních variant Guffoo

 

Varianta služby

Kapacita
(MB)

Max. počet stránek

Max. počet
e-mailů

Poplatek
(za 1 měsíc)

FREE

1

10

0

Zdarma

BASIC

10

bez limitu

0

80 Kč

COMFORT

50

bez limitu

1

150 Kč

PROFI

100

bez limitu

5

250 Kč

EXTREM

200

bez limitu

10

450 Kč

UNIVERSE

500

bez limitu

20

1100 Kč

 

Ceník rozšíření základních variant služby Guffoo

 

Rozšíření základní varianty Smart-Web

Poplatek

Prostor navíc (10 MB)

30 Kč/měs.

E-mail navíc

10 Kč/měs.

Modul Aktuality s rozesíláním e-mailů

50 Kč/měs.

Modul Počasí

50 Kč/měs.

Modul Ankety

50 Kč/měs.

Modul Fulltextové vyhledávání

50 Kč/měs.

Modul E-shop

200 Kč/měs.

Modul Seznam

100 Kč/měs.

Modul Fórum

100 Kč/měs.

Anglická jazyková verze

50 Kč/měs.

Německá jazyková verze

50 Kč/měs.

Doména 2. řádu CZ

360 Kč/rok

Doména 2. řádu COM, BIZ, ORG, INFO

420 Kč/rok

 

Upozornění: K základní variantě FREE není možné požadovat rozšíření Prostor navíc a E-mail navíc.

Platební podmínky

  • Poskytovatel služby Smart-Web je oprávněn fakturovat Uživateli za poskytování Služby
    Guffoo vždy k prvnímu dni fakturačního období (definice viz níže), ve kterém je Služba užívána (tj. doba od zaslání uživatelského jména a hesla Uživateli na základě jeho objednávky do písemného vypovězení uživání Služby)
  • Poskytovatel zašle nejprve zálohovou fakturu e-mailem Uživateli a po jejím uhrazení zašle tištěnou fakturu.
  • Faktuační období je dle dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem kalendářní čtvrtletí, pololetí nebo rok. V případě ročního fakturačního období poskytne Poskytovatel slevu ve výši 10% (sleva se nevztahuje na poplatek za doménu).
  • Splatnost faktur Poskytovatele je stanovena na dva týdny. V případě prodlení s úhradou faktury je Provozovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
  • Do zaplacení první zálohové faktury zprovozní Poskytovatel objednanou Službu v rozsahu odpovídajímu základní variantě FREE a bez rozšíření E-mail navíc a Doména 2. řádu.